CTESC
Cercador

Dictamen 26/2013

sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis d'Informació, difusió i Atenció Turística de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 5,5 No escau 92% El Govern ha estat receptiu amb les observacions proposades pel CTESC i les ha acceptat gairebé totes

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2013, va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 26/2013 sobre el Projecte de decret de regulació dels serveis d’informació, difusió i atenció turística de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i sis a l’articulat.

El CTESC considera que el Projecte de decret, en un context de demanda turística elevada, no garanteix una millora dels serveis d’informació, difusió, i atenció turística a les persones visitants de Catalunya, ja que es preveu prestar els serveis turístics durant menys temps al llarg de l’any, rebaixar els requisits de formació del personal de les oficines i eliminar els centres d’acollida turística.

Es posa de manifest que cal tenir en compte que l’impost sobre les estades en els establiments turístics incrementa els recursos destinats a la promoció turística.

Les observacions a l’articulat o bé són de caràcter tècnic o bé són recomanacions per concretar el sentit de la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat