CTESC
Cercador

Dictamen 18/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 1,0 0,0 50% El Govern ha acceptat una observació de caràcter formal. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 18/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital.

El Dictamen conté quatre observacions generals i dues observacions a l’articulat.

El CTESC comparteix l’establiment de mesures per al foment de la indústria audiovisual de Catalunya i la difusió de la cultura digital, però considera que no hauria de ser mitjançant l’establiment de noves figures impositives ja que això pot afectar la competitivitat de les activitats econòmiques.

El CTESC no comparteix la creació d’un impost a un determinat sector d’activitat per nodrir els fons que es destinaran a altres sectors d’activitat.

El CTESC, malgrat que la norma estableix que l’impost no es repercutirà al contribuent, manifesta la seva preocupació sobre el fet que es pugui traslladar, via increment de preus, als consumidors o als productors de continguts.

El CTESC considera que aquesta norma hauria d’establir els criteris generals pel que fa a la distribució de la recaptació de l’impost entre els fons creats per la Llei del cinema i el Fons de foment per a la difusió cultural.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat