CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2003

sobre el Projecte de decret de creació de l'Institut Català de Qualificacions Professionals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 176/2003, de 8 de juliol [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
16 14,0 No escau 88% El Decret definitiu destaca per haver incorporat pràcticament totes les observacions del dictamen del CTESC.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat