CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2008

sobre l’Avantprojecte de llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 3,0 0,0 30% De les tres observacions acceptades, dues són de tipus formal i una és de contingut. El text de la norma, en el seu tràmit parlamentari, no ha manifestat cap variació, respecte a les observacions del CTESC

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, aprova en la sessió extraordinària del dia 27 de març, per unanimitat, el Dictamen 10/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

El Dictamen conté tres observacions generals i deu observacions a l’articulat.

En aquest dictamen el CTESC posa de manifest que és necessari tractar normativament la realitat de les urbanitzacions que es van implantar entre els anys 1956 i 1981, per tal de facilitar instruments per eixugar els dèficits de serveis que pateix la ciutadania d’aquestes urbanitzacions.

També es considera encertat l’establiment d’instruments i línies d’ajuts pressupostaris i financers als ajuntaments per a la realització dels programes d’adequació previstos per l’Avantprojecte de llei.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat