CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 04/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril sobre procediments de gestió de residus

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2010, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 4/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus.

El Dictamen conté catorze observacions generals.

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració d’aquest Pla però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.

El CTESC considera que s’ha de posar a disposició dels ciutadans informació clara, concreta i precisa sobre la generació de residus així com dels riscos que entranya, les seves formes de emmagatzematge i el seu destí final. També considera que s’haurien de dimensionar suficientment els cossos d’inspecció i control per garantir l’exercici eficaç de les seves funcions.

En el Dictamen es valora que es potenciï la proximitat i suficiència territorial, tenint present el principi d’eficiència ambiental i econòmica en la planificació i gestió dels residus industrials, que es fomenti la creació de plantes de tractament de residus que minimitzin les necessitats de transport, creïn llocs de treball i abarateixin els costos de gestió per als productors de residus.

També es posa de manifest la necessitat d’apostar amb més fermesa per la recerca, desenvolupament i innovació en matèria de minimització de residus industrials, ja que es considera que, en molts casos, els límits per millorar la minimització de residus i la recuperació de materials són tecnològics.

Per tal d’assolir l’objectiu de minimització l’any 2012, el CTESC considera adient que es realitzi assessorament i difusió a les empreses i que s’estableixin incentius econòmics. També considera que s’haurien de reforçar els recursos necessaris per a la utilització generalitzada de la simplificació administrativa i valora de forma positiva la simplificació de la declaració de residus que han de fer els gestors de residus.

Es valoren molt positivament les referències a la participació dels agents socials en la implicació en la millora ambiental de les empreses i considera que s’ha d’insistir en l’exigència de la transparència informativa pel que fa al funcionament de les plantes de tractament.

Pel que fa als sòls contaminats, el CTESC considera que s’hauria d’estudiar la possibilitat que el PROGRIC incorporés procediments diferenciats per a la recuperació voluntària dels sòls contaminats a instàncies del propi operador privat.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat