CTESC
Cercador

Dictamen 04/2015

sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 3,0 No escau 75% El Govern ha estat receptiu amb les observacions formulades pel CTESC, però no ha acceptat la que es sol•licitava que només fos necessari un control analític sobre el medi receptor en el cas d’aplicar la sansa al terreny

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015, va aprovar per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 4/2015 sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres.

El Dictamen conté una observació general i quatre observacions a l’articulat.

El CTESC posa de manifest que, fins al moment, els efluents produïts en cellers i almàsseres s’han gestionat de manera controlada i ordenada sense necessitat de regular la capacitat d’emmagatzematge que s’ha de tenir en funció de la dimensió del celler o l’almàssera. Per aquest motiu, recomana eliminar de la norma la regulació de la capacitat d’emmagatzematge.

El CTESC també recomana que el control analític sobre el medi receptor en relació amb els fenols, la salinitat, el potassi i els metalls només sigui necessari en cas d’aplicar la sansa al terreny, però no pas per la resta de residus del processat del raïm i les olives.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat