CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 30/2008

sobre el Projecte de Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Pla de transport de vitgers de Catalunya 2008-2012 descarrega en pdf

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 24 de novembre, aprova per unanimitat el Dictamen 30/2008 sobre el Projecte de pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012.

El Dictamen conté vint-i-sis observacions generals.

En el Dictamen el CTESC valora molt positivament la programació i planificació que es fan al Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC), i considera que és un gran avenç en un canvi de model de mobilitat amb un major protagonisme del transport públic.

El Dictamen assenyala la necessitat d’accelerar el procés d’expansió de les Autoritats Territorials de Mobilitat (ATMs) als territoris que queden fora de les previstes en el Pla. Així mateix, remarca la necessitat d’incloure en la integració tarifària els serveis ferroviaris de RENFE que fins ara en queden exempts de cara a la integració tarifària a tot Catalunya. Respecte als serveis ferroviaris de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, també considera necessari expandir-los més enllà del que es proposa al Pla, així com coordinar-los amb la resta de serveis.

També es recomana aprofundir en la creació de nous títols multiviatge i que aquests es puguin adquirir fàcilment a qualsevol indret del territori. En aquest sentit, proposa la creació de la guixeta única per tal de facilitar les gestions i reclamacions centralitzades.

El Dictamen també ressalta que en alguns casos l’autobús és la millor opció per cobrir la demanda i que caldria millorar l’oferta del transport públic per carretera en les hores vall. Destaca també la demanada de no establir l’oferta de serveis exclusivament amb criteris de mercat, així com l’observació de que els recursos destinats a la millora de la flota semblen insuficients. Així mateix, es fa esment en la necessitat d’incidir en la millora de les infraestructures per garantir els serveis que es proposen en el Pla per determinats territoris.

Per últim, el Dictamen demana més concreció pel que fa a alguns punts, com són: els serveis exprés, la cobertura als centres comercials, els serveis nocturns, els valors mínims que han assolir els indicadors de qualitat i les mesures a prendre en cas de no assolir-los, les característiques dels intercanviadors, la definició d’hora punta i de si al Pla es parla només de dies feiners o de feiners i festius i, per últim, el finançament de les ATMs.

 

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat