CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 21/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 0,5 0,5 50% El Parlament ha recollit una de les observacions del CTESC que el Govern només havia recollit parcialment

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió ordinària del Ple del dia 17 de desembre del 2007.

Al Dictamen es recomana que totes les referències que a l’Avantprojecte de llei es fan a les diputacions provincials haurien de preveure els ens supramunicipals que les puguin substituir d’acord amb les previsions estatutàries, en coherència amb allò que s’estableix a l’article 1 de l’Avantprojecte.

Es considera que s’hauria d’unificar la terminologia utilitzada en l’Avantprojecte de llei pel que fa al concepte -no definit- d’”autovia urbana”, atesa la inseguretat jurídica que pot comportar.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat