CTESC
Cercador

Dictamen 34/2014

sobre el Projecte de decret sobre l'activitat artesanal

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 5,0 No escau 83% El Govern ha estat receptiu amb les observacions realitzades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 2014, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 34/2014 sobre el Projecte de decret sobre l’activitat artesanal.

El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat.

Totes les observacions del Dictamen són de caire tècnic i es realitzen amb la finalitat de concretar diversos aspectes de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat