CTESC
Cercador

Dictamen 22/2014

sobre el Projecte de decret de revisió de la demarcació notarial de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 33/2015, de 10 de març, de revisió de la demarcació notarial de Catalunya [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de juliol de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 22/2014 sobre el Projecte de decret de revisió de la demarcació notarial de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general en la qual el CTESC recomana que, de la mateixa manera que ara s’amortitzen determinades places com a conseqüència de la reducció d’entre un 40% i un 60% del nombre d’autoritzacions d’instruments públics, en cas que augmenti aquest nombre d’autoritzacions es pugui revisar a l’alça la demarcació notarial.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat