CTESC
Cercador

Dictamen 05/2013

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d’òptica descarrega en pdf

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 15 d’abril de 2013, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i una abstenció el Dictamen 5/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d’òptica.

El Dictamen conté una observació general.

El CTESC considera que en el Projecte de decret o en les memòries que l’acompanyen convindria justificar la raó per la qual s’estableix el requisit que la persona titular de l’establiment de l’òptica i el director/a tècnic, en el cas de ser metges, no han d’exercir la professió.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat