CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2006

sobre el Projecte de decret de regulació de l’estàndard d’ús de l’aigua a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, a efectes de la determinació del cànon de l'aigua [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 5,0 No escau 63% Les consideracions recollides en el Decret aprovat són de contingut material.

Resum

El Dictamen valora positivament el Projecte de decret de regulació de l’estàndard d’ús de l’aigua però emplaça l’Administració a desenvolupar algunes qüestions. D’una banda, es valora com a molt correcte que per fi s’estableixi un senyal positiu en termes econòmics per a aquelles empreses que sobresurten de la resta per ser eficients i també pel fet de tenir una norma certificada ISO 14000 EMAS, que fins ara no ha tingut cap benefici econòmic. De l’altra, es demana que es continuï avançant en el concepte d’eficiència en l’ús de l’aigua per tal d’anar apropant-nos a una metodologia que objectivi amb més rigor què és una empresa eficient en l’ús de l’aigua.

D’altra banda, el Dictamen posa de manifest que el Projecte de decret té origen jurídic en la Llei 21/2005, malgrat que no hi faci cap referència. Així mateix, es fa constar que el Projecte de decret, respecte a la declaració d’eficiència en l’ús de l’aigua vinculada a la tinença d’un sistema de gestió mediambiental certificat per ISO 14001 o EMAS, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, hauria de tenir uns efectes sobre el cànon en el sentit que les empreses que es declarin eficients puguin aplicar-se el coeficient del 0,95.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat