CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 12/2007

sobre el Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 29/2008, de 29 de gener, d'organització i funcionament del Consell de Relacions Laborals [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
17 10,0 No escau 59%

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 22 d’octubre del 2007.

El CTESC ha valorat positivament la Llei del Consell de Relacions Laborals i considera oportú, pertinent i necessari el seu desenvolupament reglamentari. Les observacions que es fan a la norma són majoritàriament de caràcter tècnic, i basades en la pràctica del CTESC, per ajudar al posterior funcionament del Consell de Relacions Laborals.

Aquest Dictamen va tenir dos vots particulars. Pimec realitza un vot particular per manifestar que no està d’acord amb una futura i possible descentralització territorial del Consell de Relacions Laborals i que no s’entén com el Decret que ara es dictamina a l’hora de regular les comissions territorials configuri una composició que pot arribar a ser clarament diferent de la que s’estableix en la Llei.

L’altre vot particular el van presentar conjuntament la Federació de societats laborals de Catalunya i la Confederació de cooperatives de Catalunya per manifestar que consideren que la interpretació del concepte “condició legal d’organització empresarial més representativa” és excessivament restrictiva i que s’hauria de tenir en compte el fet que les cooperatives i les societats laborals constitueixen un model d’organització empresarial basat en la participació de tots els que en formen part.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat