CTESC
Cercador

Dictamen 12/2011

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 54/2012, de 22 de maig, pel qual s'estableixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 6,0 No escau 100% El Govern ha recollit en el text de la norma les sis observacions plantejades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de desembre de 2011, aprova per dinou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 12/2011 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions per a l’exercici del busseig professional a Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat.

Les observacions realitzades són de caràcter tècnic i es realitzen amb el propòsit de millorar la redacció de la norma i homogeneïtzar el seu contingut.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat