CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 07/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2010, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 7/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.

El Dictamen conté cinc observacions generals.

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació, atès que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2005.

El CTESC considera que s’ha de garantir que totes les instal·lacions es facin amb les màximes garanties ambientals i de seguretat, tant en la seva construcció com en el seu manteniment, i que es realitzin els controls periòdics pertinents.

També considera important que es garanteixi informació clara, transparent i suficient a tots els ciutadans, especialment als habitants dels municipis propers a les instal·lacions de gestió de residus municipals, per tal de generar un clima de confiança, necessari entre la ciutadania.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat