CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 19/2009

sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons de joc [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 2,0 No escau 40% Al realitzar el còmput de les observacions no s’ha tingut en compte una d’elles ja que s’ha suprimit del text la referència a que es feia esment en l’observació

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 de setembre de 2009, aprova per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 19/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc.

El Dictamen conté sis observacions a l’articulat.

El CTESC recomana que s’especifiqui el termini d’emissió de l’informe previ de viabilitat així com si aquest tràmit és preceptiu o potestatiu.

D’altra banda, el CTESC recomana introduir algunes correccions formals i aclariments en el text del Projecte de decret.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat