CTESC
Cercador

Dictamen 35/2014

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el catalog d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 2,0 No escau 14% El Govern ha acceptat dues observacions, una de formal i una altra referida a l’aclariment d’un concepte

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 2014, va aprovar per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 35/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

El Dictamen conté tres observacions generals i catorze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que l’existència de diferents normatives aplicables a les instal·lacions i establiments en matèria d’autoprotecció no hauria de generar duplicitats en els procediments administratius.

El CTESC considera que cal simplificar el funcionament del registre electrònic de plans d’autoprotecció i que, en casos excepcionals, es permeti la presentació de documentació i comunicació per correu electrònic per evitar situacions d’incompliment ocasionades per no poder fer servir el registre electrònic. També es considera que, sota la responsabilitat de la persona titular de l’activitat, s’haurien d’habilitar altres persones per poder modificar sistemàticament les dades del pla d’autoprotecció.

El CTESC recomana que els criteris, estudis i propostes en l’àmbit de l’autoprotecció realitzats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya siguin públics.

També es recomana que s’admeti la possibilitat d’acreditar com a personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció, demostrant l’experiència curricular, els tècnics de qualsevol empresa que hagin prestat serveis com a tècnics en matèria de protecció civil.

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut d’allò que es regula.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat