CTESC
Cercador

Dictamen 19/2015

sobre el Projecte de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 190/2016, de 16 de febrer, de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 1,0 No escau 33% El Govern ha acceptat una observació relativa a disminuir el termini, de 5 a 3 anys, per fer una anàlisi amb la finalitat d’identificar els elements de la configuració de la infraestructura viària que puguin contribuir a la concentració dels accidents i proposar les mesures correctives o preventives adequades

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 7 de setembre de 2015, va aprovar per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 19/2015 sobre el Projecte de decret de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya.

El Dictamen consta d’una observació general i de tres a l’articulat.

El CTESC considera oportú afegir “transeuropees de titularitat” en el títol del Projecte de decret, atès que respon més acuradament al seu contingut.

El CTESC proposa incorporar una nova redacció en l’articulat per tal que la informació estadística derivada dels informes sobre els accidents de trànsit sigui accessible.

Finalment, el CTESC proposa establir un període de com a mínim cada tres anys per al càlcul del cost social dels accidents, en lloc dels cinc que s’especifiquen en el Projecte de decret.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat