CTESC
Cercador

Dictamen 01/2012

sobre el Projecte de decret sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 3,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les tres observacions proposades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2012, aprova per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 1/2012 sobre el Projecte de decret sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.

L’observació general i les dues a l’articulat són de caràcter tècnic i es refereixen a qüestions formals de la norma.

El CTESC considera que el termini de seixanta dies per presentar les sol·licituds per celebrar els certàmens és excessiu i recomana la seva revisió.
 

Dictamen 1/2012 sobre el Projecte de decret sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya.

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2012, aprova per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 1/2012 sobre el Projecte de decret sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.

L’observació general i les dues a l’articulat són de caràcter tècnic i es refereixen a qüestions formals de la norma.

El CTESC considera que el termini de seixanta dies per presentar les sol·licituds per celebrar els certàmens és excessiu i recomana la seva revisió.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat