CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 09/2006

sobre l’Avantprojecte de llei de participació institucional

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El CTESC entén que la participació institucional aprofundeix la democràcia i, a la vegada, que corresponsabilitza tots els actors socials en la gestió de la col·lectivitat. D’altra banda, es valora positivament l’Avantprojecte de llei i es remarca que la participació de les organitzacions sindicals i empresarials s’ha de poder garantir en totes les fases del procés de decisió.

Acompanyen al Dictamen tres vots particulars. La Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) discrepa del contingut del Dictamen en dos aspectes fonamentals: l’abast de la Llei, que no s’hauria de limitar a la participació institucional i que hauria de regular també la concertació social i la col·laboració social; i l’absència de mecanismes per garantir la transparència, la responsabilitat i el rigor en la concessió, la gestió i la justificació dels recursos econòmics públics que s’assignen.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) i la FESALC presenten conjuntament un altre vot particular en què consideren que la interpretació que fa l’Avantprojecte de llei del concepte d’organitzacions empresarials més representatives és massa restrictiva perquè no inclou les entitats representatives de l’economia social. El tercer vot particular el presenta la Unió de Pagesos (UP), atès que la norma dictaminada exclou les organitzacions empresarials representatives dels treballadors del món rural per compte propi.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat