CTESC
Cercador

Dictamen 21/2014

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l'impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l'impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 1,0 No escau 50% El Govern ha acceptat l’observació referida a una qüestió formal de la norma que recomanava substituir un verb per un altre a fi de concretar el significat

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 21/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre.

El Dictamen conté tres observacions generals i dues observacions a l’articulat.

El CTESC valora el desenvolupament que fa aquesta norma de la Llei 4/2014, de 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

Les observacions que realitza el CTESC a la norma són de caràcter tècnic.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat