CTESC
Cercador

Dictamen 16/2015

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d'arbres i arbustos

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 4,0 No escau 44% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions d’aclariment i concreció de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2015, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 16/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos.

El Dictamen consta d’una observació general i de nou a l’articulat.

El CTESC considera que els desarrelament d’arbres i arbustos situats en les franges de seguretat per a la prevenció d’incendis forestals determinades per les administracions competents haurien de restar fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret.

El CTESC considera que la norma hauria de preveure que, en el cas que la persona titular de l’explotació forestal no sigui el/la propietari de la finca, hauria de disposar de l’autorització expressa i escrita d’aquest per realitzar les actuacions de desarrelament

Les altres observacions són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat