CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2002

sobre la Proposta de decret de desenvolupament de la Llei 3/1997, de 16 de maig, de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 336/2002, de 3 de desembre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
15 11,0 No escau 73%
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat