CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2007

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 253/2007, de 20 de novembre, de modificació del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d'explotació [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 1,0 No escau 100%

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 14 de setembre del 2007.

Es destaca la voluntat de simplificació dels tràmits, així com la possibilitat que el contracte es pugui modificar anualment entenent que aquest mecanisme dóna una major flexibilitat a l’hora de modificar i ampliar l’abast dels contractes globals d’explotació.

El Dictamen comparteix el caràcter global i integrador d’aquests contractes d’explotació, que han de permetre la racionalització de la gestió dels ajuts per a la modernització del món rural dins de projectes territorials de desenvolupament econòmic, social i mediambiental sostenibles.

Es considera que els contractes globals d’explotació també s’han de dissenyar en coherència amb les diferents mesures que es van concretar, o bé que ho facin en el futur, en els pactes territorials que agents socials i Administració van subscriure per al desenvolupament rural, en cada cas a partir de les especificats diverses que es viuen en el món rural i sempre dins dels objectius de modernització i sostenibilitat esmentats anteriorment. Consegüentment aquests contractes globals han de tenir presents els projectes i el caràcter propi i específic de les explotacions en cada àmbit territorial.

L’observació a l’articulat constitueix una modificació de forma per tal que el nou apartat que s’afegeix al Decret 50/2007, de 27 de gener, constitueixi un article independent en funció del seu contingut.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat