CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2010

sobre el Projecte de decret de la Comissió Rectora del Pla d'Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 24/2010, de 23 de febrer, de la Comissió Rectora del Pla d'acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 3,5 No escau 58% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 11 de gener de 2010, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 3/2010 sobre el Projecte de decret de la Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya.

El dictamen conté dues observacions generals i sis observacions a l’articulat.

En el dictamen es posa de manifest que el CTESC considera que s’haurien d’incloure com a membres de la Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió i Cohesió Social a Catalunya a les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.

En les observacions a l’articulat es recomana que s’aclareixi el qualificatiu de “més representatives” aplicat a les organitzacions socials en el camp de la inclusió social a Catalunya i també es considera que s’haurien de desenvolupar els criteris de representativitat, territorialitat i prestigi reconegut que determinen la presència d’aquestes organitzacions a la Comissió Rectora.


 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat