CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 09/2017

sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 225/2018, de 16 d’octubre, pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 3,0 No escau 50% El Govern ha acceptat l’observació referida a establir el termini del mandat dels membres del Consell Assessor i també ha acceptat dues observacions més referides a qüestions formals de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2017, va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 9/2017 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor.
 
El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat.
 
El CTESC recomana incorporar a  la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica un membre en representació del departament competent en matèria d‘economia social i autoempresa. 
 
També considera convenient determinar la periodicitat mínima en què la unitat directiva competent hauria d’informar la Comissió sobre les consultes i reclamacions presentades pels operadors econòmics.
 
D’altra banda, recomana que s’estableixi el termini de mandat dels membres del Consell Assessor. El CTESC considera que aquest mandat hauria de ser de quatre anys.
 
 
 
 
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat