CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 17/2005

sobre l'Avantprojecte de llei de prestacions econòmiques d'assistència social

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
36 9,5 4,0 38% El projecte de llei conté un canvi terminològic important: "l'indicador d'insuficiència de recursos" passa a anomenar-se "indicador de renda de suficiència". Una altra modificació important és el nou règim d'aplicació de la norma.

La Llei conté un altre canvi terminològic important: les "prestacions econòmiques d'assistència social" passen a anomenar-se "prestacions socials de caràcter econòmic".
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat