CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2002

sobre l'Avantprojecte de llei del cos d'agents rurals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 17/2003, de 4 de juliol [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
28 0,0 7,5 27% En el tràmit parlamentari s'han introduït nombrosos apartats nous.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat