CTESC
Cercador

Dictamen 02/2012

sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 44/2012, de 24 d'abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions realitzades pel CTESC. S’havia fet una altra observació a un apartat d’un article que s’ha suprimit del Decret

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2012, aprova per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 2/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.

L’observació general i les dues a l’articulat es refereixen a qüestions formals de la norma.

El CTESC considera que en l’àmbit de les prioritats referides a l’accés a les activitats formatives s’hauria de fer constar que aquestes activitats han de ser les organitzades o finançades per les administracions públiques i no només les organitzades o finançades pel departament competent en matèria de desenvolupament rural.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat