CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2004

sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana del Consum

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2004, de 24 de desembre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
15 7,5 3,0 70% En el text definitiu del Decret s'ha introduït un nombre elevat d'apartats nous.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat