CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2017

sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 50/2017, de 23 de maig, de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 1,0 No escau 100% El Govern ha acceptat l’observació del CTESC que recomana que en el preàmbul es faci referència a què les normes deontològiques i els controls que pugui establir el Col•legi s’han de dirigir només als professionals col•legiats, ja que la col•legiació té caràcter voluntari

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2017, va aprovar per unanimitat el Dictamen 1/2017 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
 
El Dictamen conté una observació a l’articulat.
 
El CTESC recomana que, atès que la col·legiació té caràcter voluntari, en el preàmbul de la norma s’afegeixi la paraula “col·legiats” després de “professionals”. Amb aquest afegit la frase queda així: “La integració dels professionals criminòlegs en una organització col·legial a Catalunya permetrà sotmetre els professionals col·legiats a unes normes deontològiques i de control comunes, alhora que ordenarà la professió al nostre territori en benefici de la societat en general.”
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat