CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 13/2010

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'integració en la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 113/2010, de 31 d'agost, pel qual es regula el procediment d’integració en la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 3,0 No escau 100% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i ha acceptat les tres observacions realitzades, una formal i dues de contingut

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 22 de febrer de 2010, aprova per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 13/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’integració en la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil.

El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.

En el Dictamen es valora la importància d’aquesta norma perquè dóna solucions als problemes que presenta actualment la sanitat penitenciària i de justícia juvenil, com és la seva dependència d’un departament de la Generalitat aliè al món sanitari o la dificultat per la coordinació assistencial del pacient en el seu trànsit del medi penitenciari al de la població general. També es considera molt positiu que la norma faciliti la renovació, la formació i la normalització professional dels treballadors sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil i que se’ls inclogui en el medi que els és propi.

El CTESC proposa que es limiti la temporalitat de la mobilitat voluntària a dos anys (actualitzada als anys 2010 i 2011), tal i com s’estableix en diferents Acords de la Mesa Sectorial de negociació de sanitat.

També es recomana que es tingui en compte la particularitat de les persones que estaven incloses en l’annex 2 del Decret 399/2006, i que actualment es troben en excedència per incompatibilitat, a l’efecte de la seva possible integració en l’Institut Català de la Salut en el cas que sol•licitin la seva reincorporació.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat