CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Dictàmens

Dictamen 11/2017

sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió instestada a favor de la Generalitat de Catalunya

descarregar pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2017, va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 11/2017 sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya.
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i dues observacions a l’articulat.
 
El CTESC constata que aquesta norma clarifica i simplifica els procediments administratius sobre la destinació social dels béns patrimonials procedents de les herències intestades. També valora que la monetarització no sigui obligatòria quan els béns es puguin destinar directament a les finalitats perseguides; així, considera que la no monetarització dels béns immobles permet l’assoliment més efectiu dels objectius socials.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat