CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Dictàmens > Dictàmens 2017

Dictàmens

2017

 Dictamen 08/2017 [+]
sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques
26/06/2017

 Dictamen 07/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades
15/05/2017

 Dictamen 06/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació
24/04/2017

 Dictamen 05/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa
24/04/2017

 Dictamen 04/2017 [+]
sobre el Projecte del Consell Català de l'Alimentació
24/04/2017

 Dictamen 03/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya.
03/04/2017

 Dictamen 02/2017 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera
20/02/2017

 Dictamen 01/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
31/01/2017

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat