CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens > Grau d'acceptació

Grau d'acceptació

Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris / Gràfic
Proposades Acceptades
pel Govern
Variacions
al Parlament
4245 1796,73 149,83 46%
2020 [+] 134 44,0 10,5 41%
2019 [+] 51 22,0 0,5 44%
2018 [+] 71 36,0 51%
2017 [+] 130 73,5 3,0 59%
2016 [+] 173 92,0 4,5 56%
2015 [+] 184 89,4 2,0 50%
2014 [+] 322 148,5 19,0 52%
2013 [+] 260 141,0 12,5 59%
2012 [+] 132 87,5 3,5 69%
2011 [+] 195 80,2 1,3 42%
2010 [+] 263 124,4 0,0 47%
2009 [+] 405 150,4 13,0 40%
2008 [+] 433 173,6 10,4 43%
2007 [+] 258 95,5 26,0 47%
2006 [+] 500 171,9 14,3 37%
2005 [+] 400 126,8 12,3 35%
2004 [+] 149 49,5 5,5 37%
2003 [+] 81 59,6 0,0 74%
2002 [+] 104 31,0 11,5 41%
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat