CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Dictàmens

Dictàmens

Darrera actualització: 28/06/2017

En preparació [+]

En preparació [x]
  • Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
  • Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
  • Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre

 Dictamen 08/2017 [+]
sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques
26/06/2017

 Dictamen 07/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades
15/05/2017

 Dictamen 06/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació
24/04/2017

[més]


Grau d'acceptació

Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament


Normativa en tràmit d'informació pública

Normativa sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que s’ha incorporat al tràmit d’informació pública però de la que encara no s’ha sol·licitat dictamen al CTESC i no ha estat aprovada.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat