CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictàmens

Darrera actualització: 29/11/2018

En preparació [+]

En preparació [x]
  • Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar

 Dictamen 05/2018 [+]
sobre el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries
26/11/2018

 Dictamen 04/2018 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania
29/10/2018

 Dictamen 03/2018 [+]
sobre el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera
07/09/2018

[més]


Grau d'acceptació

Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament


Normativa en tràmit d'informació pública

Normativa sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que s’ha incorporat al tràmit d’informació pública però de la que encara no s’ha sol·licitat dictamen al CTESC i no ha estat aprovada.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat