CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictàmens

Darrera actualització: 18/06/2020

 Dictamen 07/2020 [+]
sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025
15/06/2020

 Dictamen 06/2020 [+]
sobre l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
15/06/2020

 Dictamen 05/2020 [+]
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar
27/01/2020

[més]


Grau d'acceptació

Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament


Normativa en tràmit d'informació pública

Normativa sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que s’ha incorporat al tràmit d’informació pública però de la que encara no s’ha sol·licitat dictamen al CTESC i no ha estat aprovada.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat