CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Dictàmens

Dictàmens

Darrera actualització: 24/03/2017

En preparació [+]

En preparació [x]
  • Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
  • Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació
  • PD de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa

 Dictamen 02/2017 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera
20/02/2017

 Dictamen 01/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
31/01/2017

 Dictamen 12/2016 [+]
sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020
19/12/2016

[més]


Grau d'Acceptació

Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament


Normativa en tràmit d'informació pública

Normativa sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que s’ha incorporat al tràmit d’informació pública però de la que encara no s’ha sol·licitat dictamen al CTESC i no ha estat aprovada.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat