CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictàmens

Darrera actualització: 15/10/2018

En preparació [+]

En preparació [x]
  • Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania

 Dictamen 03/2018 [+]
sobre el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera
07/09/2018

 Dictamen 02/2018 [+]
sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre
14/05/2018

 Dictamen 01/2018 [+]
sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya
16/04/2018

[més]


Grau d'acceptació

Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament


Normativa en tràmit d'informació pública

Normativa sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que s’ha incorporat al tràmit d’informació pública però de la que encara no s’ha sol·licitat dictamen al CTESC i no ha estat aprovada.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat