CTESC
Cercador

Inici > El Consell > Normativa

Normativa

Estatut, Llei, Decret i Reglament

Estatut d'Autonomia de Catalunya

Article 72. Òrgans consultius del Govern


Llei 7/2005

de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.


Decret 43/2007

de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya


Reglament intern

del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aprovat pel Ple del Consell el dia 26 de març de 2007.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat