CTESC
Cercador

Inici > El Consell > Qui som > Composició i Funcions

Composició i Funcions

El Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball

Ple

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és integrat per totes les persones que en són membres, sota la direcció de la Presidència, i és assistit pel secretari o secretària executiu.


Comissió Executiva

La Comissió Executiva, sota la direcció de la Presidència i assistida per la Secretaria Executiva, és integrada per dues persones representants del Grup Primer, dues del Grup Segon i dues del Grup Tercer, que són designades pel Ple, d'entre les persones membres del Ple, a proposta de cadascun dels grups.


Comissions de treball

Les comissions de treball permanents han de ser integrades per dotze membres - quatre membres per cada Grup - i la Presidència i assistides per la persona que ocupi la Secretaria Executiva.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat