CTESC
Cercador

Inici > El Consell > Qui som

Qui som

Presidències

Breu nota biogràfica de les persones que han ocupat la Presidència del Consell des de la seva creació.


Composició i Funcions

El Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball


Finalitats

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Fou creat en virtut de la Llei 3/1997, de 16 de maig, i constituït el mes de març de 2002. La Llei 7/2005, de 8 de juny, deroga l’antiga llei i n’estableix una nova regulació, desenvolupada reglamentàriament pel Decret 43/2007, de 20 de febrer.


Antecedents històrics


Membres del Consell


Personal del Consell

Organització interna

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat