Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Aplitelc

Aplitelc

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Instal·lacions industrials elèctriques

Nombre de treballadors/es

21 persones treballadores

Facturació

2.020.121 euros

Documentació i resum

Resum

Informació RSE Aplitelc

Àmbit econòmic

 • Es realitza el seguiment i mesurament de la satisfacció dels clients en tot el relacionat amb la responsabilitat social corporativa, a través de la realització d'enquestes anuals establertes pel departament de qualitat i medi ambient.
 • Alineat amb l'ODS 8 "Treball decent i creixement econòmic": La majoria de la plantilla són treballadors locals. 
 • Certificats els Sistemes de Gestió de la Qualitat (ISO 9001:2015) i Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball (OHSAS 18001:2007).

Àmbit mediambiental

 • El 2018 van incorporar la normativa mediambiental ISO 14001:2015.
  En la dimensió mediambiental Aplitelc aplica els següents enfocaments:
  1. Compra de material: utilitzen els menys agressius per al medi ambient.
  2. Emissions i residus: utilitzen mesures preventives davant qualsevol emissió o abocament possible, combustibles alternatius. Els residus perillosos són lliurats periòdicament a gestors autoritzats per al seu correcte tractament. Alineat amb l'ODS 6 "Aigua i sanejament" i amb l'ODS 12 "Producció i consum responsable" destaquen la instal·lació d'airejadors per reduir el consum d'aigua sanitària i alineat amb l'ODS 7 "Energia assequible i no contaminant" i amb l'ODS 12 "Producció i consum responsable": Substitució de lluminàries per il·luminació LED i detectors de presència per reduir el consum d'energia. Alineat amb l'ODS 13 "Acció pel clima": Sistema de Gestió Medi Ambiental certificat en ISO 14001:2015. L'any 2019 van disminuir un 13% les emissions d'abast 1.
  3. Productes i serveis: Utilització de productes el més naturals possibles i de procedència propera, sempre cuidant l'entorn natural.
  4. Compliment normatiu: Sempre identifiquen i controlen la legislació local, autonòmica i nacional.

Àmbit social

 • Alineat amb l'ODS 1 "Fi de la pobresa": Durant el 2019 es van destinar 2.350 euros en inversió a la comunitat (ONG, Associacions benefiques i Entitats locals).
 • Alineat amb l'ODS 3 "Salud i benestar": Aplicació d'horaris flexibles que permeten la conciliació de la vida laboral i familiar i hàbits de vida més saludables.
 • Alineat amb l'ODS 4 "Educació de qualitat": Formació periòdica als treballadors per millorar competències personals i professionals.
 • L'any 2019 van incrementar un 61% el total d'hores destinades a formació (100 hores de formació dels treballadors en horari laboral, l'any 2018).