CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

L'Informe de gestió 2016 al web

01/03/2017

El CTESC elabora anualment l'Informe de gestió on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme. Podeu consultar-lo al web tant des de l'apartat Què fem com des del Catàleg de publicacions.

Informe de gestió 2016

Novetat

Aprovat el Dictamen 02/2017

20/02/2017

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 20 de febrer del 2017, aprova:
  • Dictamen 02/2017 sobre el Projecte de decret pel es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera.

Novetat

Situació del treball autònom a Catalunya 2015

19/12/2016

Ja podeu consultar al web el text complet de l'Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2015, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en sessió extraordinària del dia 28 de novembre i presentat el dia 19 de desembre.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.Presentació de l'informe

rss

dictàmens

 Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
en preparació


 Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació
en preparació


 PD de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa
en preparació


 Dictamen 02/2017 sobre el Projecte de decret pel qual es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera [+]
aprovat


 Dictamen 01/2017 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 12/2016 sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 [+]
aprovat


 Dictamen 11/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics [+]
aprovat


 Dictamen 10/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 09/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires [+]
aprovat


rss[més]

Activitats

 Grup de treball
Sessió extraordinària
27/03/2017
10.00h - 12.00h


 Grup de treball
Sessió extraordinària
28/03/2017
10.00h - 12.00h


 Grup de treball
Sessió extraordinària
29/03/2017
10.00h - 12.30h


[més]

Recomanats

Destacats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat