CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovats els Dictàmens 13/2017 i 14/2017

27/07/2017

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 27 de juliol del 2017, aprova:
  • Dictamen 13/2017 sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya
  • Dictamen 14/2017 sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final

Novetat

Informe L'impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya. Resultats del primer any d'aplicació

17/07/2017

Podeu accedir al text complet de l'Informe L'impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya. Resultats del primer any d'aplicació, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de juliol del 2017.

L’informe que presentem complementa l’informe que es va publicar l’any 2016 titulat Impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya (PAC) i i pretén donar a conèixer precisament el resultat final de la declaració de 2015. En l’apartat principal es mostren els resultats de l’aplicació de la nova normativa en el període 2015-2019. S’analitza el volum d’ajudes distribuïdes en termes absoluts l’any 2015 així com també la convergència prevista fins a l’any 2019. Aquesta informació també s’analitza territorialment.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

Novetat

Informe La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada

12/07/2017

Ja teniu a la vostra disposició el text complet de l’Informe La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada,  aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 26 de juny del 2017.

Els principals objectius als quals l’Informe ha volgut donar resposta són:
  • Contextualitzar teòricament l’objecte d’estudi.
  • Caracteritzar l’atur de llarga durada de les persones de més edat des del vessant estadístic i quantitatiu, d’una banda, i des del vessant discursiu i qualitatiu, de l’altra.
  • Identificar les polítiques d’ocupació que s’adrecen a aquest col·lectiu i detectar vies de millora amb vistes al foment de l’ocupació
El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

Novetat

Publicada al web la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016

07/07/2017

Ja podeu consultar al web el text complet de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016, aprovada pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en sessió ordinària del dia 26 de juny.

Presentació de la Memòria

Novetat

Informe Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa

06/07/2017

Ja podeu consultar el text complet de l’Informe Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa,  aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de juliol del 2017.

Aquest Informe s’estructura en vuit apartats principals. En primer lloc s’aborden els problemes relatius a la conceptualització de l’economia col·laborativa. A continuació, el CTESC es pronuncia sobre els aspectes en matèria laboral, fiscal, competència, consum, innovació i medi ambient. Tanca el document un apartat amb consideracions de caràcter transversal.
 

Novetat

Informe Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions

19/05/2017

Ja podeu consultar el text complet de l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions, elaborat pel CTESC. També teniu a la vostra disposició la versió castellana i anglesa del Resum executiu.

Els textos s'incoporen al nostre catàleg de publicacions.


rss

dictàmens

 Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
en preparació


 Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
en preparació


 Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral
en preparació


 Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
en preparació


 Dictamen 14/2017 sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final [+]
aprovat


 Dictamen 13/2017 sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 12/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre [+]
aprovat


 Dictamen 11/2017 sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió instestada a favor de la Generalitat de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 10/2017 sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones [+]
aprovat


 Dictamen 09/2017 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor [+]
aprovat


rss[més]

Activitats

 Grup de treball
Sessió extraordinària
05/09/2017
10.00h - 12.00h


 Grup de treball
Sessió extraordinària
06/09/2017
10.00h - 12.00h


 Grup de treball
Sessió extraordinària
07/09/2017
10.00h - 12.00h


[més]

Destacats

Recomanats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat