CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovada la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016

26/06/2017

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 26 de juny del 2017, aprova la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya.

Novetat

Aprovat l'Informe La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada

26/06/2017

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 26 de juny del 2017, aprova l'Informe La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada.

Novetat

Aprovat el Dictamen 08/2017

26/06/2017

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 26 de juny del 2017, aprova:
  • Dictamen 08/2017 sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques.

Novetat

Informe Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions

19/05/2017

Ja podeu consultar el text complet de l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions, elaborat pel CTESC. També teniu a la vostra disposició la versió castellana i anglesa del Resum executiu.

Els textos s'incoporen al nostre catàleg de publicacions.


rss

dictàmens

 Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
en preparació


 Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
en preparació


 Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
en preparació


 Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
en preparació


 Dictamen 08/2017 sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques [+]
aprovat


 Dictamen 07/2017 sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades [+]
aprovat


 Dictamen 06/2017 sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació [+]
aprovat


 Dictamen 05/2017 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa [+]
aprovat


 Dictamen 04/2017 sobre el Projecte del Consell Català de l'Alimentació [+]
aprovat


 Dictamen 03/2017 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya. [+]
aprovat


rss[més]

Activitats

 Grup de treball
Sessió extraordinària
28/06/2017
9.30h - 12.00h


 Grup de treball
Sessió extraordinària
28/06/2017
12.00h - 14.00h


 Mixta d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials
Sessió extraordinària
29/06/2017
10.00h - 12.00h


[més]

Recomanats

Destacats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat