CTESC
Cercador

novetats

Novetat

Aprovat el Dictamen 09/2020

21/09/2020

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 23 de setembre del 2020, aprova:

MSEL2019

Publicada al web la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019

27/07/2020

Ja podeu consultar al web el text complet de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019, aprovada pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en sessió extraordinària del dia 2 de juliol.

Novetat

Indicadors socioeconòmics i laborals

01/07/2020

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de juny (núm. 149) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat l'impacte sectorial i territorial de la crisi de la COVID-19.

Tots els Indicadors

20200604 Informe de gestió 2019

L'Informe de gestió 2019 al web

04/06/2020

El CTESC elabora anualment l'Informe de gestió on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme. Podeu consultar l'informe corresponent a l'any 2019 a l'apartat Què fem del web i al Catàleg de publicacions.

Informe de gestió 2019
 

rss

dictàmens

 Dictamen 09/2020 sobre l'Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 08/2020 sobre el Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; de modificació del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat [+]
aprovat


 Dictamen 07/2020 sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025 [+]
aprovat


 Dictamen 06/2020 sobre l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) [+]
aprovat


 Dictamen 05/2020 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar [+]
aprovat


 Dictamen 04/2020 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania [+]
aprovat


rss[més]

Activitats

 Ple
Sessió extraordinària
23/09/2020
12.45h - 14.00h


 Grup de treball
Sessió extraordinària
30/09/2020
10.00h - 12.00h


[més]

Destacats

Recomanats

  • Recomanacions CRL [>]
    Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat