CTESC
Cercador

novetats

Novetat

Nomenament i cessament de membres del Consell del Grup Primer

07/02/2019

S'incorporen al Consell, en representació de Comissió Obrera Nacional de Catalunya:
  • Joana Agudo Bataller
  • Salvador Clarós Ferret
  • Romina García Inglés
Cessen com a membres del Consell:
  • Carme Martínez Ruzafa
  • Antònia Pascual Moreno
  • Llorenç Serrano Giménez


ACORD GOV/22/2019, de 5 de febrer, de cessament i nomenament

Novetat

Indicadors socioeconòmics i laborals

06/02/2019

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de gener (núm. 134) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat a la situació del treball autònom a Catalunya.

Més informació

Novetat

Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2017

28/01/2019

Teniu a la vostra disposició el text complet de l'informe Situació del treball autònom a Catalunya 2017, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de novembre del 2018.

L’informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya l’any 2017 i analitza amb detall els seus principals trets a partir de l’Enquesta de població activa i de la Seguretat Social. Enguany l’apartat monogràfic se centra en l’anàlisi de l’evolució dels darrers cinc anys de la participació de la dona en el treball per compte propi.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

Novetat

Aprovat el Dictamen 1/2019

18/01/2019

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener del 2019, aprova:
  • Dictamen 1/2019 sobre l'Avantprojecte de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Novetat

Informe Integració de l'atenció social i sanitària

17/12/2018

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 17 de desembre del 2018, aprova l'informe Integració de l'atenció social i sanitària.

Novetat

Informe Polítiques de suport a les famílies

17/12/2018

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 17 de desembre del 2018, aprova l'informe Polítiques de suport a les famílies.

Novetat

Informe La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

26/11/2018

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de novembre del 2018, aprova l'informe La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya.
 

Novetat

Informe El model productiu i la productivitat a Catalunya

26/11/2018

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de novembre del 2018, aprova l'informe El model productiu i la productivitat a Catalunya.
 

rss

dictàmens

 Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal
en preparació


 Dictamen 01/2019 sobre l'Avantprojecte de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic [+]
aprovat


 Dictamen 07/2018 a iniciativa pròpia, sobre la Proposta de resolució de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 06/2018 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar [+]
aprovat


 Dictamen 05/2018 sobre el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries [+]
aprovat


 Dictamen 04/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania [+]
aprovat


 Dictamen 03/2018 sobre el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera [+]
aprovat


rss[més]

Activitats

 Polítiques de suport a les famílies
Jornada
18/02/2019
9.30h - 11.00h


 Grup de treball
Sessió extraordinària
12/03/2019
10.00h - 12.00h


 Assistència FÒRUM EUROPA "Hble. Sr. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública"
Activitat de la presidència
13/03/2019
9.00h - 10.00h


[més]

Destacats

Recomanats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat