CTESC
Cercador

novetats

20181217 Informe Integracio

Informe Integració de l'atenció social i sanitària

10/04/2019

Teniu a la vostra disposició el text complet de l'informe Integració de l'atenció social i sanitària aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de desembre del 2018.

Aquest informe ha fet un repàs de la literatura científica al voltant del tema, ha recollit diverses experiències en l’entorn europeu, ha analitzat la feina feta des de Catalunya i a més ha comptat amb l’opinió d’experts i professionals del sector per poder elaborar aquest document.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.


Novetat

Indicadors socioeconòmics i laborals

29/03/2019

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de març (núm. 136) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat a recomanacions sobre les polítiques de suport a les famílies a Catalunya.

Més informació

Novetat

Aprovats els Dictàmens 2/2019, 3/2019 i 4/2019

11/03/2019

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de març del 2019, aprova:
  • Dictamen 2/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal.
  • Dictamen 3/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.
  • Dictamen 4/2019 sobre el Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils.

20190301 Informe de gestió 2018

L'Informe de gestió 2018 al web

04/03/2019

El CTESC elabora anualment l'Informe de gestió on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme. Podeu consultar l'informe corresponent a l'any 2018 a l'apartat Què fem del web i al Catàleg de publicacions.

Informe de gestió 2018

20181217 Informe Suportfamilies

Informe Polítiques de suport a les famílies

18/02/2019

Teniu a la vostra disposició el text complet de l'informe Polítiques de suport a les famílies, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de desembre del 2018.

Aquest informe evidència que les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades. Són diversos els factors que permeten explicar la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia: la progressiva incorporació de les dones al mercat de treball, les dificultats d’emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere, que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones, l’envelliment de la població i de la dependència o l’impacte de la pobresa i l’exclusió social en les famílies.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

Novetat

Nomenament i cessament de membres del Consell del Grup Primer

07/02/2019

S'incorporen al Consell, en representació de Comissió Obrera Nacional de Catalunya:
  • Joana Agudo Bataller
  • Salvador Clarós Ferret
  • Romina García Inglés
Cessen com a membres del Consell:
  • Carme Martínez Ruzafa
  • Antònia Pascual Moreno
  • Llorenç Serrano Giménez


ACORD GOV/22/2019, de 5 de febrer, de cessament i nomenament

20181126 Informe AutònomsIII

Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2017

28/01/2019

Teniu a la vostra disposició el text complet de l'informe Situació del treball autònom a Catalunya 2017, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de novembre del 2018.

L’informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya l’any 2017 i analitza amb detall els seus principals trets a partir de l’Enquesta de població activa i de la Seguretat Social. Enguany l’apartat monogràfic se centra en l’anàlisi de l’evolució dels darrers cinc anys de la participació de la dona en el treball per compte propi.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

rss

Activitats

 Grup de treball
Sessió extraordinària
26/04/2019
10.00h - 12.00h


 Executiva
Sessió extraordinària
29/04/2019
12.00h - 14.00h


 Assistència FÒRUM EUROPA "Sra. Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona i Candidata a l'Alcaldia de Barcelona per Barcelona en Comú"
Activitat de la presidència
07/05/2019
9.00h - 10.00h


[més]

Destacats

Recomanats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat