Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell

Notícies

18/02/2021

Dictamen en preparació

La Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà Roura, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Polítiques Sectorials.

04/02/2021

Dictamen en preparació

El Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani Lesfar, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret dels equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials.

29/01/2021

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de gener (núm. 155) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat al mercat de treball durant la pandèmia.

14/01/2021

Aprovat el Dictamen 1/2021

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener del 2021, aprova el Dictamen 1/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic.

02/11/2020

Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2019

Ja podeu consultar el text complet de l'informe Situació del treball autònom a Catalunya 2019, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 2 de novembre del 2020.

L’informe fa una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya l’any 2019.  S’estructura en diferents apartats on es descriu l'evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l'anàlisi de l'Enquesta de població activa i de les dades de la Seguretat Social. També es fa una anàlisi comparativa del treball autònom a Catalunya i la resta de països europeus.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

Activitats

Reunió amb la Il·lma. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa de l'Ajuntament de Tortosa

Activitat de la presidència

26/02/2021
1.00h - 12.30h

Reunió amb el Il·lm. Sr. Adam Tomàs Roiget, acalde de l' Ajuntament d'Amposta

Activitat de la presidència

26/02/2021
13.00h - 14.00h

Reunió amb la Sra. Conxi Martínez, Regidora d'Intervenció i Tresoreria i d'Empresa i Innovació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Activitat de la presidència

01/03/2021
11.00h - 12.30h

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació