CTESC
Cercador

novetats

Novetat

Indicadors socioeconòmics i laborals

01/07/2020

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de juny (núm. 149) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat l'impacte sectorial i territorial de la crisi de la COVID-19.

Tots els Indicadors

Novetat

Aprovats els Dictàmens 6/2020 i 7/2020

10/06/2020

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 15 de juny del 2020, aprova:
  • Dictamen 06/2020 sobre l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
  • Dictamen 07/2020 sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025

20200604 Informe de gestió 2019

L'Informe de gestió 2019 al web

04/06/2020

El CTESC elabora anualment l'Informe de gestió on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme. Podeu consultar l'informe corresponent a l'any 2019 a l'apartat Què fem del web i al Catàleg de publicacions.

Informe de gestió 2019
 

rss

Activitats

Destacats

Recomanats

  • Recomanacions CRL [>]
    Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat