Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell

Notícies

23/11/2020

Aprovats els Dictàmens 11/2020 i 12/2020

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 23 de novembre del 2020, aprova:
  • Dictamen 11/2020 sobre el Projecte d’Ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables
  • Dictamen 12/2020 sobre la Proposta d’acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030

04/11/2020

Dictamen en preparació

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró i Ferrer, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Polítiques Sectorials.

Activitats

Ple

Reunions dels òrgans

30/11/2020
12.30h - 12.45h

Ple

Reunions dels òrgans

30/11/2020
12.45h - 14.00h

Grup de treball

Reunions dels òrgans

02/12/2020
11.30h - 14.00h

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació