CTESC
Cercador

novetats

Novetat

Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2016

22/12/2017

Teniu a la vostra disposició el text complet de l'Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2016, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 18 de desembre del 2017.

L’informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya l’any 2016 i analitza amb detall els seus principals trets a partir de l’Enquesta de població activa i de la Seguretat Social. Enguany aquesta anàlisi es compara amb la situació del treball autònom a la resta de comunitats autònomes.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

Novetat

Aprovat el Dictamen 21/2017

18/12/2017

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 18 de desembre del 2017, aprova:
  • Dictamen 21/2017 sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya.

Novetat

Informe La formació professional dual en el sistema educatiu català

26/09/2017

Teniu a la vostra disposició el text complet de l'Informe La formació professional dual en el sistema educatiu català, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre del 2017.

Els principals objectius als quals l’informe ha volgut donar resposta són:
  • Analitzar la normativa aplicable a les iniciatives d’FP dual
  • Fer una aproximació a les primeres dades disponibles sobre la implantació d’aquestes experiències a Catalunya a partir de la triple perspectiva de l’alumnat, els centres educatius i les empreses
  • Analitzar la implantació efectiva de l’FP dual, identificant-ne els punts forts i febles. La narració transcorre en dos nivells, d’una banda, la governança del sistema i els rols dels agents implicats. I de l’altra, l’organització de l’FP dual com a modalitat formativa, centrant-se tant en els motius que justifiquen la seva implantació, com en els aspectes pràctics d’aquesta, com ara l’organització administrativa o l’estada formativa de la persona aprenent.

El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

rss

Activitats

 Grup de treball
Sessió extraordinària
28/02/2018
10.00h - 12.00h


 Grup de treball
Sessió extraordinària
01/03/2018
10.00h - 12.00h


 Assistència Jornada PIMEC " La temporalitat laboral en el punt de mira"
Activitat de la presidència
06/03/2018
9.30h - 13.30h


[més]

Destacats

Recomanats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat