Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2010 > Disseny metodològic per a l'anàlisi de l'impacte de la formació professional contínua i la formació professional ocupacional a Catalunya

Disseny metodològic per a l'anàlisi de l'impacte de la formació professional contínua i la formació professional ocupacional a Catalunya

24 Disseny metodològic
Eva Grandados (ponent), Xavier Riudor i Pons (dir.), Jorge Calero, Pilar Pineda, Victoria Moreno, Álvaro Choi, Diego Herrera

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2010
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 24 | ISBN 9788439383055 | 150 pàg.
Text complet PDF

La finalitat d’aquest informe és exposar un disseny de treball de camp orientat a la realització d’una avaluació de l’impacte de la Formació Professional Contínua (FPC) i de la Formació Professional Ocupacional (FPO).

Una de les principals aportacions de l’informe és la proposta d’un disseny de metodologia avaluativa en termes causals. Per tant, en el moment que s’apliqués la metodologia proposada, la recollida de la informació hauria de tenir en compte dos col·lectius, el col·lectiu que ha rebut la formació i, d’altra banda, un grup de control, format per individus el més similars possibles als descrits en el primer col·lectiu però que únicament es diferencien d’ells en que no haurien rebut la formació.

El document s’estructura de la següent manera:

  • Un primer apartat on s’exposa una descripció dels subsistemes de FPC i FPO a Catalunya, descripció que serveix per a situar l’objecte de l’avaluació i proporcionar un context als instruments proposats.
  • Un segon apartat on es desenvolupa el marc conceptual per a la confecció dels instruments amb el que es recollirà la informació i també, els propis instruments.
  • I per últim, un apartat centrat en el disseny i concreció de les mostres que s’haurien d’utilitzar en el moment que es posés en marxa el treball de camp.

Darrera actualització: 03/12/2021