CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

Situació del treball autònom a Catalunya 2018

54 Informe Autònoms_2018
Juan José Meca (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Pere Castell, Roser Ferrer, Marta Olivella i Virgínia Villar
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2019
Col·lecció Estudis i informes - 54 | ISBN: 9788439399902 | 130 pàg.

Text complet

Disponible a: BEG

El present informe, d’elaboració anual en compliment del mandat legal previst a l’article 2.1 e de la Llei 7/2005 del CTESC, fa una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya l’any 2018.
  
L’informe s’estructura en els següents capítols: 

Després de la introducció, que integra el primer capítol, el segon i tercer capítols descriuen l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi de l’Enquesta de població activa i de les dades de la Seguretat Social.
El capítol quart fa una anàlisi comparativa del treball autònom a Catalunya respecte de la resta de comunitats autònomes.

A continuació, s’analitzen les principals dades relatives a la protecció social del treball autònom com també les mesures de foment i consolidació que s’hi ha destinat.

El capítol setè integra el monogràfic, que enguany se centra en l’anàlisi de l’evolució de l’afiliació de les persones estrangeres al RETA.

El capítol vuitè exposa les novetats normatives més significatives en l’àmbit del treball autònom.

A partir de l’anàlisi feta en aquests capítols s’han consensuat un seguit de consideracions i recomanacions que integren el darrer capítol i que es dirigeixen al Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat