CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

Situació del treball autònom a Catalunya 2017

48 Informe Autònoms_II
Elena de la Campa (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Pere Castell, Roser Ferrer, Marta Olivella i Virgínia Villar
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2018
Col·lecció Estudis i informes - 48 | ISBN: 978843939812 | 114 pàg.

Text complet

Disponible a: Dialnet | BEG

El present informe, d’elaboració anual, fa una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya l’any 2017.

L’informe descriu l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi de l’Enquesta de població activa i de les dades de la Seguretat Social. Així mateix, es fa una anàlisi comparativa d’aquesta situació respecte de la d’altres països europeus.

A més, l’informe descriu les principals dades relatives a la protecció social del treball autònom com també les mesures de foment i promoció que s’hi destinen.

Enguany l’apartat monogràfic se centra en l’anàlisi de l’evolució dels darrers cinc anys de la participació de la dona en el treball per compte propi.

Finalment, s’exposen les novetats més significatives en aquest àmbit, sense perjudici de l’anàlisi de la Llei 6/2017, de reformes urgents del treball autònom, que es va fer en l’anterior edició d’aquest informe i enguany es fa el seguiment de les mesures introduïdes per aquesta Llei.

A partir de l’anàlisi feta en els diferents apartats que s’acaben de descriure, l’informe es clou amb un seguit de consideracions i recomanacions consensuades que es dirigeixen al Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat