CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

49 Informe Qualitat
Gina Argemir (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Cristina Boada, Eva Mas, Inma Prior, Matias Vives
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2018
Col·lecció Estudis i informes - 49 | ISBN: 978843939813 | 186 pàg.

Text complet | Resum executiu (CAT) | Resumen ejecutivo (ES) | Executive summary (EN)

Després de la recessió viscuda al món occidental a partir de l’any 2008, els darrers anys s’ha produït una certa recuperació de l’ocupació. Hi ha dubtes, però, sobre la qualitat de l'ocupació que s'està generant.

La Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa va acordar que l’Observatori de la Indústria, previst en el marc del Pacte Nacional per la Indústria, engegués un estudi per analitzar l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria i identificar els sectors industrials tractors en la creació d’ocupació de qualitat. En aquest context, la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa ha sol·licitat al CTESC un informe sobre la qualitat de l’ocupació a la indústria.

L'objectiu principal de l’informe és estudiar l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria a Catalunya, analitzar els factors que més incideixen en la determinació de la qualitat de l'ocupació i identificar els sectors industrials tractors en la creació d’ocupació de qualitat.

L’estudi s’estructura en sis apartats. D’entrada, es fa una anàlisi de la literatura existent sobre qualitat de l’ocupació. Posteriorment s’analitzen les fonts disponibles per estudiar la qualitat de l’ocupació a la indústria a Catalunya. A continuació es fa un repàs de l’evolució de la indústria a Catalunya durant la gran recessió i es mostren els principals eixos que acaben definit la qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya. Tot seguit s’estudia la qualitat de l’ocupació a la indústria, amb una aproximació a través dels convenis col·lectius. Finalment, el CTESC formula, de manera consensuada, un seguit de recomanacions que es dirigeixen al Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb aquesta matèria.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat