CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

Polítiques de suport a les famílies

52 Informe Suportfamilies
Pepi Garcia (ponent), Xavier Riudor (dir.), Cristina Boada, Eva Mas, Eva Miñarro, Xavier Riudor
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2018
Col·lecció Estudis i informes - 52 | ISBN: 978843939817 | 216 pàg.

Text complet | Resum executiu (CAT) | Resumen ejecutivo (ES) | Presentació | Entrevista al ponent

Disponible: Dialnet | BEG

És una evidència que les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades. Són diversos els factors que permeten explicar la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia: la progressiva incorporació de les dones al mercat de treball, les dificultats d’emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere, que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones, l’envelliment de la població i de la dependència o l’impacte de la pobresa i l’exclusió social en les famílies.

De tota manera, tots aquests canvis se sustenten en una percepció força inamovible; el gran gruix de la població catalana segueix considerant la família com una institució fonamental en les seves vides.

Davant d’aquest context, el CTESC ha volgut aproximar-se a una de les institucions que vertebren de manera més significativa la societat i, a partir del coneixement de la seva transformació, valorar les polítiques de suport a les famílies que es desenvolupen al nostre país.

Per complir amb aquest objectiu, l’informe s’estructura en quatre blocs:

 • El primer versa sobre la caracterització de la situació demogràfica i socioeconòmica de les famílies.
 • En el segon bloc es fa una anàlisi comparada de polítiques de suport a les famílies en alguns països europeus.
 • En el tercer es fa una descripció de les polítiques de suport existents a Catalunya des de tres àmbits:
  • el sistema de permisos de conciliació de la vida personal, familiar i laboral,
  • els ajuts econòmics, i
  • les llars d’infants, els programes de suport parental i a la criança i l’atenció a les persones en situació de dependència.
 • El quart bloc exposa les consideracions i recomanacions debatudes i aprovades per consens per part dels membres del CTESC, amb un total de 85 recomanacions repartides entre els següents apartats:
  • les famílies a Catalunya,
  • les polítiques de suport a les famílies,
  • mesures relacionades amb el procés de formació de les famílies,
  • els serveis d’atenció i cura de la infància,
  • els serveis de suport familiar i a la criança,
  • permisos i llicències,
  • gestió del temps de treball,
  • prestacions i crèdits familiars,
  • mesures fiscals, i
  • mesures relacionades amb situacions de dependència, sovint en processos d’envelliment de les famílies.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat