CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya

26 Risc de Fracàs escolar
Jorge Calero, Josep Maria Rañé (ponents), Xavier Riudor (dir.), Eva Miñarro (Gestora), Cristina Boada, Jorge Calero, Álvaro Choi, Josep-Oriol Escardíbul, Diego Herrera, Eva Mas, Eva Miñarro, Marta Olivella, Xavier Riudor, Laura López
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2011
Col·lecció Estudis i informes - 26 | ISBN: 9 788439 387220 | 330 pàg.

Text complet | Resumen ejecutivo (ES) | Executive summary (EN) | Text complet (EPUB)

Els darrers anys, les institucions internacionals i de la Unió Europea han centrat el seu interès en la millora de la formació de la població, tant des del punt de vista qualitatiu (increment del nombre de persones amb educació reglada o acreditada) com qualitatiu (increment del nivell formatiu). A banda de la innegable contribució de l’educació a la igualtat d’oportunitats i al desenvolupament social i democràtic, ressalta també el seu paper essencial per garantir la competitivitat present i futura del país. Per aconseguir aquesta millora de la formació, un dels principals objectius que tenen les polítiques educatives és lluitar contra el fracàs escolar.

El CTESC, durant la seva trajectòria, ha mostrat una especial preocupació per la formació com a element clau per al futur del país. Aquest interès ha tingut com a resultats diversos informes i jornades. Precisament, transcorreguts 4 anys després de la jornada que va organitzar el Consell sobre “èxit educatiu i cohesió social” (2006), el CTESC ha elaborat un informe sobre “risc de fracàs escolar a Catalunya”. Aquest informe té, com a objectius generals, d’una banda, caracteritzar el col·lectiu d’alumnes en situació de risc de fracàs escolar i de l’altra, identificar i prioritzar els factors que l’expliquen, amb la finalitat de fer aportacions que puguin tenir-se presents a l’hora de fer desenvolupar una política educativa destinada a reduir la seva incidència.

Entre els objectius específics de l’estudi destaquen els següents:

  1. Fer una aproximació al concepte de “fracàs escolar”
  2. Analitzar les característiques principals del col·lectiu en risc
  3. Analitzar i prioritzar els factors explicatius del risc de fracàs escolar a l’ESO
  4. Descriure les conseqüències individuals i socials del fracàs escolar
  5. Analitzar les principals tendències de les polítiques públiques en aquest àmbit, i fer una selecció de bones pràctiques

L’informe incorpora el posicionament del CTESC mitjançant un capítol de consideracions i recomanacions.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat