CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa

44 Informe Economia collaborativa
Laura Pelay (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Cristina Boada, Pere Castell, Roser Ferrer, Eva Miñarro, Marta Olivella, Matias Vives
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2017
Col·lecció Estudis i informes - 44 | ISBN: 978843939578 | 29 pàg.

Text complet | Entrevista al ponent

Disponible a: Dialnet | BEG

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha elaborat aquest document a proposta del Consell de Relacions Laborals (CRL) i en el marc del conveni de col·laboració entre ambdues entitats. En compliment de la seva tasca d’assessorament al Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, l’objectiu del CTESC és aportar un seguit de consideracions i recomanacions sobre el que es coneix com a economia col·laborativa (EC).
 
El CTESC considera que si es desenvolupa de forma responsable, l’EC brinda oportunitats importants a la ciutadania i a les persones consumidores, que es beneficien d’una major competència, serveis personalitzats i majors possibilitats d’elecció. Sense perjudici d’aquesta consideració, i atesa l’amplitud de l’EC, el CTESC s’ha centrat en l’anàlisi dels aspectes més controvertits des de la perspectiva de les organitzacions que el componen.
 
El document s’estructura en vuit apartats principals. En primer lloc s’aborden els problemes relatius a la conceptualització de l’economia col·laborativa. A continuació, el CTESC es pronuncia sobre els aspectes en matèria laboral, fiscal, competència, consum, innovació i medi ambient. Tanca el document un apartat amb consideracions de caràcter transversal.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat