Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2007 > El sector del turisme, l'oci i la cultura a Catalunya

El sector del turisme, l'oci i la cultura a Catalunya

Estudis i informes
Eva Mas i Martín, Lluís Ferrer i Trullols, Carles Sanosa i Llinares

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 13 | ISBN 9788439373865 | 108 pàg.
Text complet PDF

L’informe està estructurat en set grans apartats:

  • En els epígrafs primer i segon es fa una presentació i una introducció de l’estudi, respectivament.
  • En l’apartat tercer s’analitza la situació actual del turisme intern, receptor i emissor, les infraestructures hoteleres, el nombre de pernoctacions i l’origen i el destí dels viatges. Igualment, s’analitzen les infraestructures d’oci i cultura, l’ús dels serveis culturals i la despesa pública en cultura.
  • Al punt quart es realitza una caracterització econòmica del sector turisme, oci i cultura a partir del nombre d’empreses, el valor de la producció, el valor afegit, el volum de negoci, les despeses de personal i la inversió bruta en béns materials.
  • A continuació, en l’epígraf cinquè, a partir de la informació facilitada per l’Observatori de Turisme de Catalunya, es presenta una anàlisi detallada dels efectes de l’activitat turística sobre la generació de valor afegit, d’ocupació i de llocs de treball a Catalunya.
  • En l’apartat sisè s’analitza la situació del mercat de treball, posant especial èmfasi en l’anàlisi de la població activa, ocupada i aturada, l’atur registrat, l’afiliació, la contractació i la sinistralitat.
  • Finalment, l’apartat de conclusions, consideracions i reptes de futur tracta de fer un recull sintètic de les problemàtiques i els aspectes més rellevants tant de l’evolució com de la situació actual del sector que es fan palesos al llarg de l’informe.

Entre els reptes de futur més significatius, l’informe assenyala:

  • la necessitat de sumar i coordinar les diferents iniciatives públiques i privades, a través de l’Agència Catalana Turisme, per a la promoció de la marca Catalunya com a destí turístic de referència internacional;
  • l’increment de la inversió en R+D+I per tal de possibilitar la innovació al sector;
  • reduir l’estacionalitat;
  • millorar les condicions de treball i reduir la temporalitat i impulsar la formació professional en les diferents modalitats de turisme, establint, entre d’altres aspectes, itineraris formatius pels nous col·lectius de la població activa que s’incorporen al sector.

Aquest informe, que ha estat elaborat en el si de la Comissió de Polítiques Sectorials i aprovat pel Ple del CTESC en data 11 de desembre de 2006, analitza els principals trets de l’evolució i de la situació present del sector del turisme, l’oci i la cultura a Catalunya.

Darrera actualització: 03/12/2021