CTESC
Cercador

Inici > L'Observatori > Eines > Gestió i verificació

Gestió i verificació

Enllaços a pàgines web que disposen d'eines que permeten analitzar, mesurar, valorar... la responsabilitat social de les empreses.

 Eina RSE per a l'economia social - RSE.COOP

En el marc del projecte transnacional RSEurope, que ha unit cinc programes europeus - d'Itàlia, França, Portugal i Catalunya, amb RSE.COOP- s'ha elaborat una Guia de Bones Pràctiques, que recull experiencies destacables en els tres àmbits de la RSE - econòmic, ambiental i social - d'empreses i organitzacions pertanyents als quatre territoris.

 Global Reporting Initiative- GRI

Enllaç a la pàgina del Global Reporting Initiative (GRI) amb indicadors RSE en els àmbits econòmic, mediambiental, drets humans, treball, responsabilitat del producte i societat.

 Norma d'empresa SGE 21 - Forética

La Norma d'Empresa SGE 21 és un sistema de gestió de la responsabilitat social europea que permet, de manera voluntària, auditar processos i assolir una certificació en Gestió Ètica i Responsabilitat Social.

 Nou estàndard per a la compra sostenible ISO 20400

 Nova ISO 45001 - Seguretat i salut en el treball

 Responsabilitat Social Internacional. SA-8000

SA8000 és una norma de responsabilitat social global per a condicions de treball desenvolupada i supervisada per Responsabilitat Social Internacional (SAI). SAI ofereix formació en SA8000 i altres normes de llocs de treball a directors, treballadors i auditors. També dirigeix una agència d'acreditació que concedeix la llicència i supervisa organitzacions d'auditoria per atorgar la certificació als empresaris que compleixen l'SA8000.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat